Rekkehus

Etableringen av Bondelia Hage er inspirert av ønsket om å legge til rette for helhetlige bomiljøer. Med det mener vi å sette sammen boliger på en slik måte at mennesker og familier med ulike behov, og i ulike faser av livet, blir naturlige deler av et større fellesskap.

De 4 rekkehusene i Bondelia Hage kombinerer gode norske byggetradisjoner med en moderne estetikk. Uteplassene på hver sin side av boligen gjør at man kan følge solen og nyte hele dagen ute! 2 av rekkehusene er allerede solgt!