Bondelia Hage

Alle GOBB Husene er nå solgt!

Snart kommer det nye og spennende ting på Bondelia Hage. Følg med!

Området

Bondelia Hage er inspirert av ønsket om å legge til rette for helhetlige bomiljøer. Vi ønsker å sette sammen boliger på en slik måte at mennesker og familier med ulike behov, og i ulike faser av livet, blir naturlige deler av et større fellesskap. På området finner du:

 • Felleshus med gjesteleiligheter, selskaps- og møtelokale
 • Parsellhage
 • Flotte rekkehus
 • Lekepark
 • Utstyrsbu
 • Treningspark
 • Bilfritt
 • Bildeling
 • Grønt
 • Utsikt
 • Gode solforhold